✅ 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội

Mục lục bài viết

Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Liên Hà nằm ở phía đông của huyện Đông Anh. Phía đông giáp xã Vân Hà; Phía nam giáp xã Dục Tú; Phía tây giáp xã Việt Hùng; Phía bắc giáp xã Thụy Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

1. Vành đai 3

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà đáng chú ý có một phần của tuyến đường Vành đai 3. Trên địa bàn xã Liên Hà, Vành đai 3 có điểm đầu ở nút giao với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (gần chùa Đình Tràng), điểm cuối ở gần thôn Châu Phong. Đoạn tuyến qua xã Liên Hà dài khoảng 1,8 km.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ Vành đai 3 qua địa bàn xã Liên Hà.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 3.

Vành đai 3 đoạn qua địa bàn xã Liên Hà giao với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đoạn gần cầu vượt từ xã Liên Hà sang Vân Hà.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến đường này đi qua đoạn Trang trại gà Việt Cường và kết thúc ở khu vực cánh đồng gần thôn Châu Phong.

2. Tuyến đường chạy song song với Vành đai 3

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà đáng chú ý có tuyến chạy song song với Vành đai 3 dài khoảng 1,8 km. Tuyến có điểm đầu ở nút dưới chân cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Tuyến đi qua đường 9 thuộc xã Liên Hà, Nghè Châu Phong và kết thúc ở khu vực cánh đồng khi hết địa bàn xã này.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường chạy song song với Vành đai 3. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến có điểm đầu ở dưới cầu vượt từ xã Liên Hà sang xã Vân Hà qua cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến cắt qua đường 9 của xã Liên Hà, Nghè Châu Phong và kết thúc ở khu vực cánh đồng khi hết địa bàn xã Liên Hà.

3. Tuyến nối đường mục 2 với Liên Hà, Thư Lâm

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà đáng chú ý có tuyến nối đường mục 2 với đường Liên Hà, Thư Lâm (xã Thụy Lâm) dài khoảng 2,1 km. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn khu vực cánh đồng của thôn Châu Phong, tuyến giao với đường Liên Hà đoạn bến xe buýt gần đền Ca Công. Điểm cuối tuyến trên đường Thư Lâm đoạn qua nghĩa trang thôn Thư Lâm.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến nối đường mục 2 với Liên Hà, Thư Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn khu vực cánh đồng của thôn Châu Phong.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 10.

Tuyến giao với đường Liên Hà đoạn bến xe buýt gần đền Ca Công.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 11.

Điểm cuối tuyến trên đường Thư Lâm đoạn qua nghĩa trang thôn Thư Lâm.

4. Tuyến đường qua trạm biến áp 500 kv Đông Anh

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà đáng chú ý có tuyến đường qua trạm biến áp 500 kv Đông Anh và kết nối với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên dài khoảng 2,4 km.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến đường này đi qua bên hông trạm biến áp 500kv Đông Anh, nối với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (bìa phải).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 14.

Tuyến đi qua con đường liên xã nối Liên Hà với Thụy Lâm.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 15.

Đoạn cuối tuyến nằm ở khu hồ câu Liên Hà.

(Nguồn: Vietnambiz.vn)

Có thể bạn quan tâm