Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Mục lục bài viết

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội – Quy hoạch xã Kim Nỗ Đông Anh

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 1.

Kim Nỗ là một xã thuộc huyện Đông Anh, diện tích đất tự nhiên 656,65 ha. (Nguồn ảnh: Google).

1. Tuyến nối đường 6 đến đầm Vân Trì

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ đáng chú ý có tuyến nối đường 6 với đầm Vân Trì dài khoảng 2,89 km. Đây là tuyến đường có một phần thuộc địa bàn xã Hải Bối theo qui hoạch.

Tuyến đường này chạy gần song song với đường tàu, từ cánh đồng giáp ranh giữa địa bàn hai xã Kim Nỗ và Hải Bối, tuyến cắt đường Hoàng Sa ở dưới gầm cầu vượt đường sắt và hướng về đường 18 đoạn gần chợ Kim Nỗ. Gần đầm Vân Trì, tuyến đi sát với Concordia International School Hanoi.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ Tuyến nối đường 6 đến đầm Vân Trì. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường này có điểm đầu là khu vực cánh đồng giáp ranh giữa 2 xã Hải Bối và Kim Nỗ gần với cầu vượt đường sắt trên đường Hoàng Sa.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 4.

Từ đây, tuyến chạy gần song song với đường tàu hương về đầm Vân Trì.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến đường chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến cắt đường 18 đoạn gần chợ Kim Nỗ.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 7.

Đoạn cuối tuyến hướng về đầm Vân Trì nhìn từ đường 18.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 8.

Trên địa bàn xã Kim Nỗ, tuyến kết thúc ở đoạn đầm Vân Trì, bên hông sân Golf Vân Trì. Tuyến đường này theo qui hoạch kéo dài đến QL3.

2. Tuyến nối đường 6 với đường 18 qua Hoàng Sa

Đường sẽ mở theo qui  hoạch ở xã Kim Nỗ đáng chú ý có tuyến nối đường 6 với đường 18 qua đường Hoàng Sa dài khoảng 1,3 km. Trên thực tế, đây là tuyến đường nối từ đê tả sông Hồng qua xã Hải Bối và Kim Nỗ.

Trên địa bàn xã Kim Nỗ, tuyến bắt đầu từ cầu vượt sông (sông từ cầu Việt Thắng đến đầm Vân Trì), tuyến chạy thẳng qua đường Hoàng Sa, đường 18 và kết thúc ở ven đầm Vân Trì.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 10.

Tuyến đường bắt đầu từ cầu bắc qua sông giáp ranh giữa xã Kim Nỗ và Hải Bối. Đoạn đầu tuyến đến đường Hoàng Sa đã thi công.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến đi thẳng qua đường Hoàng Sa, sau khi cắt đường 18 thì rẽ nhánh ra góc đầm Vân Trì.

3. Đường bao quanh đầm Vân Trì

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ đáng chú ý có tuyến đường bao quanh đầm Vân Trì dài khoảng 3,7 km. Tuyến bắt đầu từ đường Hoàng Sa, đoạn giáp cầu Phương Trạch, tuyến cắt đường 18, đường ở mục 2 và hướng về sân golf Vân Trì. Đoạn cuối tuyến đi qua Concordia International School Hanoi và giao cắt với đường tàu cho đến hết địa bàn xã Kim Nỗ.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến bắt đầu từ đường Hoàng Sa đoạn cạnh cầu Phương Trạch.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 14.

Tuyến cắt đường 18, đường ở mục 2 tại ven đầm Vân Trì.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 15.

Đoạn tuyến gần sân Golf Vân Trì đang thi công.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 16.

Đây là tuyến đường bao quanh đầm dài hơn 3km.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 17.

Đoạn cuối tuyến đi qua Concordia International School Hanoi và giao cắt với đường tàu cho đến hết địa bàn xã Kim Nỗ – Quy hoạch xã Kim Nỗ Đông Anh