Cập nhật tình hình giá đất tại Đông Anh mới nhất

Bạn đang quan tâm tới giá đất nền tại huyện Đông Anh  mới nhất hiện nay? Thế nhưng, giữa nhiều thông tin về số liệu khác nhau giữa các môi giới đưa ra bạn không biết đâu là con số đúng và hợp lý nhất? Vậy, hãy theo dõi ngay bài viết này bởi chúng tôi sẽ cập nhật tình hình giá đất tại Đông Anh mới nhất cho các bạn tham khảo.

Mục lục bài viết

Bảng giá đất dọc đường Quốc lộ huyện Đông Anh

Giá đất nền dọc đường Quốc lộ huyện Đông Anh được chia làm: Quốc lộ 3, quốc lộ 23 và đường 23B, đường Võ Nguyên Giáp, đường Võ Văn Kiệt, đường Đông Hội. Cụ thể:

Quốc lộ 3

– Đoạn cầu Đuống – Cầu đôi: Giá đất ở vị trí 1 dao động 9.430 đồng/m2, vị trí 2 dao động 6.507 đồng/m2, vị trí 3 dao động 5.564 đồng/m2. Giá đất thương mại vị trí 1 dao động 6.762 đồng/m2, vị trí 2 dao động 4.936 đồng/m2, vị trí 3 dao động 3.922 đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh, vị trí 1 dao động 4.900 đồng/m2, vị trí 2 dao động 3.577 đồng/m2, vị trí 3 dao động 3.087 đồng/m2 và vị trí 4 dao động 2.842 đồng/m2.

– Đoạn thị trấn Đông Anh – Ngã tư Nguyên Khê: Giá đất ở vị trí 1 dao động 9.430 đồng/m2, vị trí 2 dao động 6.507 đồng/m2, vị trí 3 dao động 5.564 đồng/m2, vị trí 4 dao động 5.092 đồng/m2. Giá đất thương mại vị trí 1 dao động 6.762 đồng/m2, vị trí 2 dao động 4.936 đồng/m2, vị trí 3 dao động 4.260 đồng/m2, vị trí 4 giá dao động 3.922 đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh, vị trí 1 dao động 4.900 đồng/m2, vị trí 2 dao động 3.577 đồng/m2, vị trí 3 dao động 3.087 đồng/m2 và vị trí 4 dao động 2842 đồng/m2.

– Đoạn ngã tư Nguyên Khê – Phù Lỗ: Giá đất ở vị trí 1 dao động 6 555 đồng/m2, vị trí 2 dao động 4 785 đồng/m2, vị trí 3 dao động 4 130 đồng/m2, vị trí 4 dao động  3 802 đồng/m2. Giá đất thương mại vị trí 1 dao động 4 8302 đồng/m2, vị trí 2 dao động 3 623 đồng/m2, vị trí 3 dao động 3 043 đồng/m2, vị trí 4 giá dao động 2 801 đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh, vị trí 1 dao động 3 500 đồng/m2, vị trí 2 dao động 2 625 đồng/m2, vị trí 3 dao động 2 205 đồng/m2 và vị trí 4 dao động 2 030 đồng/m2.

Bảng giá đất dọc đường Quốc lộ huyện Đông Anh

Quốc lộ 23 và đường 23B

– Quốc lộ 23 từ dốc Đại Độ qua Võng La, Đại Mạch đến hết địa phận của Hà Nội: Giá đất ở vị trí 1 dao động 4 830 đồng/m2, vị trí 2 dao động 3 671 đồng/m2, vị trí 3 dao động 3 188 đồng/m2, vị trí 4 dao động  2 946 đồng/m2. Giá đất thương mại vị trí 1 dao động 3 787 đồng/m2, vị trí 2 dao động 2 878 đồng/m2, vị trí 3 dao động  2 499 đồng/m2, vị trí 4 giá dao động 2 310 đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh, vị trí 1 dao động 2 744 đồng/m2, vị trí 2 dao động 2 085 đồng/m2, vị trí 3 dao động 1 811 đồng/m2 và vị trí 4 dao động 1 674 đồng/m2.

– Quốc lộ 23 qua Kim Chung Võng La: Giá đất ở vị trí 1 dao động 4 600 đồng/m2, vị trí 2 dao động 3 496 đồng/m2, vị trí 3 dao động 3 036 đồng/m2, vị trí 4 dao động 2 806 đồng/m2. Giá đất thương mại vị trí 1 dao động 3 188 đồng/m2, vị trí 2 dao động 2 486 đồng/m2, vị trí 3 dao động 1 912 đồng/m2, vị trí 4 giá dao động 1 796 đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh, vị trí 1 dao động 2 310 đồng/m2, vị trí 2 dao động 1 802 đồng/m2, vị trí 3 dao động 1 386 đồng/m2 và vị trí 4 dao động 1 302 đồng/m2.

Bảng giá đất dọc đường Quốc lộ 23 và 23B huyện Đông Anh

Bảng giá đất đường địa phương Đông Anh

Dưới đây là một số giá đất cụ thể tại đường địa phương Đông Anh mà quý khách hàng có thể tham khảo:

– Đường Cổ Loa (Từ ngã ba Quốc lộ 3 – Ngã ba Đống Lủi đến cuối đường Cao Lỗ): Giá đất ở vị trí 1 dao động 6 270 đồng/m2, vị trí 2 dao động 0 4 577 đồng/m2, vị trí 3 dao động 3 950 đồng/m2, vị trí 4 dao động 3 637 đồng/m2. Giá đất thương mại vị trí 1 dao động 4 620 đồng/m2, vị trí 2 dao động 3 465 đồng/m2, vị trí 3 dao động 2 911 đồng/m2, vị trí 4 giá dao động  2 680 đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh, vị trí 1 dao động 3 500 đồng/m2, vị trí 2 dao động 2 625 đồng/m2, vị trí 3 dao động 2 205 đồng/m2 và vị trí 4 dao động 2 030 đồng/m2.

– Đường từ Quốc Lộ 3 đi Công ty Đông Thành đi ga mới Bắc Hồng: Giá đất ở vị trí 1 dao động 6 270 đồng/m2, vị trí 2 dao động 4 577 đồng/m2, vị trí 3 dao động 3 950 đồng/m2, vị trí 4 dao động 3 637 đồng/m2. Giá đất thương mại vị trí 1 dao động 4 620 đồng/m2, vị trí 2 dao động 3 465 đồng/m2, vị trí 3 dao động 2 911 đồng/m2, vị trí 4 giá dao động  2 680 đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh, vị trí 1 dao động 3 500 đồng/m2, vị trí 2 dao động 2 625 đồng/m2, vị trí 3 dao động 2 205 đồng/m2 và vị trí 4 dao động 2 030 đồng/m2.

– Đường Đản Dị từ ngã ba giao cắt với đường Cao Lỗ đến điểm giao cắt với đường Ga Đông Anh: Giá đất ở vị trí 1 dao động 3 740 đồng/m2, vị trí 2 dao động 2 880 đồng/m2, vị trí 3 dao động 2 506 đồng/m2, vị trí 4 dao động 2 319 đồng/m2. Giá đất thương mại vị trí 1 dao động 2 680 đồng/m2, vị trí 2 dao động 2 064 đồng/m2, vị trí 3 dao động 1 742 đồng/m2, vị trí 4 giá dao động  1 635 đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh, vị trí 1 dao động 2 030 đồng/m2, vị trí 2 dao động 1 563 đồng/m2, vị trí 3 dao động 1 320 đồng/m2 và vị trí 4 dao động 1 238 đồng/m2.

– Đường từ Trung tâm Y tế huyện đi Đền Sái: Giá đất ở vị trí 1 dao động 3 740 đồng/m2, vị trí 2 dao động 2 880 đồng/m2, vị trí 3 dao động 2 506 đồng/m2, vị trí 4 dao động 2 319 đồng/m2. Giá đất thương mại vị trí 1 dao động 2 680 đồng/m2, vị trí 2 dao động 2 064 đồng/m2, vị trí 3 dao động 1 742 đồng/m2, vị trí 4 giá dao động  1 635 đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh, vị trí 1 dao động 2 030 đồng/m2, vị trí 2 dao động 1 563 đồng/m2, vị trí 3 dao động 1 320 đồng/m2 và vị trí 4 dao động 1 238 đồng/m2.

– Đường từ cầu Kênh Giữa qua Nam Hồng, ga mới Bắc Hồng – cầu Đò So: Giá đất ở vị trí 1 dao động 3 740 đồng/m2, vị trí 2 dao động 2 880 đồng/m2, vị trí 3 dao động 2 506 đồng/m2, vị trí 4 dao động 2 319 đồng/m2. Giá đất thương mại vị trí 1 dao động 2 680 đồng/m2, vị trí 2 dao động 2 064 đồng/m2, vị trí 3 dao động 1 742 đồng/m2, vị trí 4 giá dao động  1 635 đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh, vị trí 1 dao động 2 030 đồng/m2, vị trí 2 dao động 1 563 đồng/m2, vị trí 3 dao động 1 320 đồng/m2 và vị trí 4 dao động 1 238 đồng/m2.

Bảng giá đất đường địa phương Đông Anh

Trên đây là giá thuế đất theo khu vực và vị trí của Đông Anh, một số thông tin cụ thể về tình hình giá đất tại Đông Anh mới nhất cho quý khách hàng tham khảo. Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn nhé!

Có thể bạn quan tâm