Hà Nội định hướng đưa Đông Anh lên thành phố trực thuộc thủ đô

Hà Nội sẽ có thêm thành phố trực thuộc trong tương lai

Ngày 5-5-2022, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bản nghị quyết trên cũng định hướng Hà Nội cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển và quản lý đô thị…, trọng tâm là quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông của Hà Nội.

Nghị quyết định hướng Hà Nội cần nghiên cứu tăng tỷ lệ đất phát triển đô thị; xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai); xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục Nhật Tân – Nội Bài; tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng, ổn định dân cư hai bên bờ sông Hồng và sông Đuống; quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng. Song nghị quyết cũng yêu cầu quy hoạch xây dựng khu vực nông thôn hài hòa, gắn với phát triển đô thị.

Tập trung hình thành một số cực tăng trưởng mới; từng bước tạo ra chùm đô thị, các đô thị vệ tinh, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông đi đôi với quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng và gia tăng dân số tại khu vực đô thị trung tâm. Phấn đấu đến năm 2025 có 3 – 5 huyện và đến năm 2030 có thêm 1 – 2 huyện phát triển thành quận. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, thực hiện hiệu quả việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, cơ sở giáo dục đại học, bệnh viện theo quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành; ưu tiên sử dụng quỹ đất sau di dời để xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội.

Nghị quyết cũng định hướng về việc mở rộng, nâng cấp sân bay quốc tế Nội Bài; nghiên cứu, xây dựng thêm một sân bay quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển vùng thủ đô và khu vực phía Bắc.

Nghị quyết trên đặt ra mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026 – 2030 tăng 8,0 – 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 – 13.000 đô la Mỹ.

Tầm nhìn đến năm 2045, thủ đô Hà Nội là thành phố có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 đô la Mỹ, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Vân Ly – Baomoi

 

 

 

 

Donganhlenthanhpho

Đông anh lên thành phố

#donganhlenthanhpho