Huyện Đông Anh đã đủ điều kiện được công nhận thành quận

Huyện Đông Anh đã đủ điều kiện được công nhận thành quận

HNP – Ngày 1/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh (Hà Nội) khoá 29, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (phiên mở rộng), tổng kết báo cáo các nội dung kế hoạch năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 của Huyện ủy.


Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, kỳ họp lần này nhằm đánh giá kết quả nhiệm vụ chính trị năm 2022, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trong đó, có 17 nội dung là những chủ trương, quan điểm trọng tâm của huyện. Năm 2023 được xem là năm đặc biệt quan trọng, khi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Anh quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, hồ sơ đề xuất với các cấp có thẩm quyền để công nhận huyện thành quận.

“Bên cạnh đó, kỳ họp sẽ tập trung xây dựng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để Đông Anh trở thành thành phố trực thuộc Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội. Đây là những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và cần giải pháp mang tính đột phá, bài bản, không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Đồng thời, thảo luận thông qua các Nghị quyết để UBND huyện trình HĐND trước kỳ họp cuối năm 2022”, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên nhấn mạnh.

Năm 2022, kinh tế trên địa bàn huyện Đông Anh tiếp tục duy trì tăng trưởng ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn ước tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 8.317,17 tỷ đồng, đạt 106% so với dự toán Thành phố giao và 95% so với dự toán huyện giao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.715,87 tỷ đồng, bằng 131% dự toán Thành phố giao và 111% dự toán huyện giao. Tổng chi ngân sách huyện năm 2022 bằng 131% dự toán Thành phố giao, 114% dự toán huyện giao đầu năm.

Ngoài ra, huyện Đông Anh cũng đã thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí hợp nhất cấp huyện và cấp xã; thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận, xã, thị trấn thành phường và các Đề án thành phần. Đối chiếu theo quy định tại các nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội, huyện Đông Anh cơ bản đạt chỉ tiêu, tiêu chuẩn và tiếp tục phối hợp với Thành phố rà soát 1/31 tiêu chuẩn. Thời điểm này, huyện Đông Anh đã đủ điều kiện được công nhận thành quận.

Các xã, thị trấn đều đạt từ 10/13 tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị phải đạt theo quy định tại Nghị quyết 26, đủ điều kiện công nhận thành phường. UBND huyện đang triển khai các bước quy trình, thủ tục để hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập quận trong năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về những kết quả và tồn tại, hạn chế nhằm đưa ra định hướng, giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình trong năm 2023.

Phạm Linh

Có thể bạn quan tâm