Lịch đấu giá đất X9 Cán Khê Nguyên Khê Đông Anh

Lịch đấu giá đất X9 Cán Khê Nguyên Khê Đông Anh
THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 17 THỬA ĐẤT TẠI KHU ĐẤT X9 THÔN CÁN KHÊ, XÃ NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh
Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia

Địa chỉ: số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 04/03/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh – Địa chỉ: Thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

1 Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất tại khu đất X9 thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 13/02/2023 Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 01/03/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc Gửi hồ sơ theo hình thức thư đảm bảo đến địa chỉ quy định. + Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Tổ chức đấu giá tài sản (Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia) trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh (Địa chỉ: thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội). + Gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Số điện thoại: 024.37.622.619. Hồ sơ gửi theo hình thức thư đảm bảo phải được tiếp nhận trước 17 giờ 00 phút ngày 01/03/2023. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày 01/03/2023 sẽ không hợp lệ.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 01/03/2023 Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 02/03/2023
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 04/03/2023
Lịch đấu giá đất X9 Cán Khê Nguyên Khê Đông Anh Tháng 3/2023

Có thể bạn quan tâm