馃挆 B谩n 膽岷 th么n 膼么ng Vi峄噒 H霉ng – 194m – 脭 t么 tr谩nh – 50m ra tr峄 ch铆nh

  • Di峄噉 t铆ch: 194m2
  • H瓢峄沶g: H瓢峄沶g nh脿
  • M岷穞 ti峄乶: 7.4m
  • 5 th谩ng tr瓢峄沜
4VMH+J25, 膼么ng Anh, H脿 N峄檌, Vi峄噒 Nam

B谩n 膽岷 th么n 膼么ng Vi峄噒 H霉ng – 194m – 脭 t么 tr谩nh – 50m ra tr峄 ch铆nh

?聽Th么ng s峄 l么 膽岷:
? Di峄噉 t铆ch: 194m2
? M岷穞 ti峄乶: 7.4m
? 膼瓢峄漬g 么 t么 tr谩nh
?聽V峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋:
?V峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋 n岷眒 ngay c岷h 膼瓢峄漬g tr峄 ch铆nh c峄 x茫, c谩ch UBND x茫 Vi峄噒 H霉ng 390m
?C谩ch tr瓢峄漬g m岷 non Vi峄噒 H霉ng 350m, Ti峄僽 h峄峜 Vi峄噒 H霉ng 300m, tr瓢峄漬g THCS Vi峄噒 H霉ng 550m, ch峄 D峄 N峄檌 500m, ti峄噉 铆ch r岷 膽岷 膽峄
? B谩n 膽岷 th么n 膼么ng Vi峄噒 H霉ng thu峄檆 khu v峄眂 膽ang ph谩t tri峄僴 r岷 r岷 r峄 gi谩 膽岷 t膬ng l锚n t峄玭g ng脿y
?聽C谩ch t峄 h峄 ti峄僽 c么ng vi锚n 鈥 h峄 膽i峄乽 h貌a c峄 x茫 200m ph峄 v峄 vui ch啤i gi岷 tr铆 r猫n luy峄噉 s峄ヽ kh峄廵
?聽C谩ch b峄噉h vi峄噉 膽a khoa 膼么ng Anh 1km, C谩ch trung t芒m h脿nh ch铆nh 膼么ng Anh 1.2km
?聽C谩ch c岷 Nh岷璽 T芒n 7p l谩i xe, c谩ch s芒n bay N峄檌 B脿i 15p l谩i xe
鈽庯笍聽Em T霉ng聽0979.090.313
鈥 T瓢 v岷 nh脿 膽岷 膼么ng Anh mi峄卬 ph铆.
鈥 Ki峄僲 tra quy ho岷h m峄沬 nh岷 gi谩 r岷.
鈥 H峄 tr峄 vay v峄憂 ng芒n h脿ng

B谩n 膼岷 Th峄 C瓢 kh谩c t岷 Huy峄噉 膼么ng Anh