Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Đông Anh X2 Sơn Du, X2 Nguyên Khê

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Đông Anh X2 Sơn Du, X2 Nguyên Khê Xã Nguyên Khê Đông Anh Hà Nội

Thời gian mua hồ sơ : 25/3 đến 08/4/2021

Thời gian đấu giá       : 11/04/2021

Bao gồm 10 thửa đất X2 Nguyên Khê Xã Nguyên Khê Đông Anh

Diện tích từ 65m2 -> 206,86m2

Giá khởi điểm từ : 40.000.000VND

Bao gồm 12 thửa đất tại X2 Sơn Du Xã Nguyên Khê Đông Anh

Diện tích từ 80,83m2 -> 138.06m2

Giá khởi điểm từ : 27.000.000VND

 

#ĐấtđấugiáĐôngAnh

#ĐấtđấugiáNguyênKhê

#ThôngbáođấugiáquyềnsửdụngđấtĐông Anh

 

Có thể bạn quan tâm