Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Đông Anh. X4 Nguyên Khê và X6 Nguyên Khê

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Đông Anh. X4 Nguyên Khê và X6 Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội.

Thời gian mua hồ sơ : 01/07 đến 15/07/2021 – Trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật.

Thời gian đấu giá       : 8h30 ngày 18/07/2021

Bao gồm 11 thửa đất X4 Nguyên Khê Xã Nguyên Khê Đông Anh

Diện tích từ 95m2 -> 121.55m2

Giá khởi điểm từ : 45.000.000VND

Bao gồm 17 thửa đất tại X6 Nguyên Khê Xã Nguyên Khê Đông Anh

Diện tích từ 60.41m2 -> 106.96m2

Giá khởi điểm từ : 33.000.000VND

Link Youtube toàn cảnh 2 khu đấu giá: https://www.youtube.com/watch?v=uSDcQfHWxog

Có thể bạn quan tâm