Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất X2 thôn Giao Tác, Xã Liên Hà, huyện Đông Anh

Công ty Đấu giá hợp danh Liên Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: QSD dụng đất để làm nhà ở tại khu đất X2 thôn Giao Tác, Xã Liên Hà, huyện Đông Anh gồm 18 thửa đất.

  • Diện tích các thửa từ 99m2 đến 136.73 m2.
  • Giá khởi điểm: Giá khởi điểm gồm các mức 30.300.000 đồng/ m2 đến 36.800.000 đồng/ m2.
  • Tiền đặt trước: Từ 599.940.000 đồng/ thửa đất đến 1.006.332.800 đồng/ thửa đất.

Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia: Từ ngày 06/10/2022 đến ngày 19/10/2022 (giờ hành chính, trừ Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) tại Hội trường – Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh. Đ/c: Thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ/ thửa đất.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tham gia: Quy định chi tiết tại hồ sơ đấu giá. Khách hàng tham khảo hồ sơ tại http://dgts.moj.gov.vn.

Xem tài sản: Ngày 10/10/2022 và 11/10/2022 tại khu đất X2 thôn Giao Tác, Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Chuyển khoản tiền đặt trước: Từ 08h00, ngày 19/10/2022 đến 17h00, ngày 20/10/2022.

Tổ chức đấu giá: 08h30, ngày 22/10/2022 (sáng Thứ 7) tại Hội trường – Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh. Đ/c: Thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Chi tiết liên hệ: Người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh – ĐT: 0243.965.4996

Liên hệ tư vấn thủ tục và giá bán đất đấu giá Liên Hà 0974090313

 

Có thể bạn quan tâm