✅ 5 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Mục lục bài viết

Có 5 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 1.

Nguyên Khê là một xã thuộc huyện Đông Anh; phía Bắc giáp 2 xã Phù Lỗ và Phú Minh của huyện Sóc Sơn; phía Nam giáp xã Tiên Dương và thị trấn Đông Anh; phía Đông giáp xã Xuân Nộn; phía Tây giáp xã Bắc Hồng. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối Lê Hữu Tự với cầu vượt Nguyên Khê

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến đường nối Lê Hữu Tự lên thẳng cầu vượt Nguyên Khê dài 560 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Lê Hữu Tự (đoạn lối vào Công ty Bê tông Hà Thanh, Trung tâm đào tạo lái xe Đức Thịnh). Tuyến đường này kết thúc ở chân cầu vượt Nguyên Khê.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường nối Lê Hữu Tự với cầu vượt Nguyên Khê. (Nguồn ảnh: Google)

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Lê Hữu Tự, đoạn lối vào Công ty Bê tông Hà Thanh, Trung tâm đào tạo lái xe Đức Thịnh.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến kết thúc ở chân cầu vượt Nguyên Khê.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến đường theo qui hoạch nhìn từ trên cao.

2. Đường từ Lê Hữu Tự đến gần sông Cà Lồ

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến từ Lê Hữu Tự đến gần sông Cà Lồ dài khoảng 760 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Lê Hữu Tự đoạn ngã 3 gần UBND xã Nguyên Khê, lối vào Công ty TNHH Khí CN Đông Anh. Tuyến có điểm cuối ở bên hông thôn Xướng, gần sông Cà Lồ.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Lê Hữu Tự, đoạn ngã 3 vào Công ty TNHH Khí CN Đông Anh.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đường theo qui hoạch nhìn từ trên cao gần với UBND xã Nguyên Khê (bìa phải). Tuyến kết thúc ở gần sông Cà Lồ.

3. Ba tuyến đường bao quanh thôn Đồng, xã Nguyên Khê

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có ba tuyến đường bao quanh thôn Đồng. Hiện theo ghi nhận các tuyến đường này đang thi công.

Trong đó, tuyến số 1 qua địa bàn xã này dài khoảng 800m, nối từ đoạn Công ty Sơn X-Paint đến Võ Nguyên Giáp. Tuyến số 2 dài khoảng 1 km, nối từ tuyến số 1, bao quan thôn Đồng đến Võ Nguyên Giáp (đoạn gần cầu vượt Nguyên Khê). Tuyến số 3 dài khoảng 300m nối từ tuyến số 2 đến xóm Đồng (gần nhà máy gạch Phúc Thịnh).

5 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 9.

Sơ đồ ba tuyến đường bao quanh thôn Đồng, xã Nguyên Khê. (Nguồn ảnh: Google).

5 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 10.

Tuyến số 1 có điểm đầu ở khu vực Công ty Sơn X-Paint.

5 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 11.

Và kết thúc ở đường gom Võ Nguyên Giáp.

5 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến số 2 có điểm đầu giao với tuyến số 1.

5 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến này đi bao quanh thôn Đồng và kết thúc ở đường gom Võ Nguyên Giáp gần cầu vượt Nguyên Khê.

5 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 14.

Tuyến số 3 có điểm đầu giao cắt tuyến số 2 và kết thúc ở xóm Đồng, gần nhà máy gạch Phúc Thịnh.

(Nguồn: Vietnambiz.vn)

Có thể bạn quan tâm