✅ Thông báo đấu giá đất Đông Anh, các xã: Kim Nỗ, Nguyên Khê, Tiên Dương, Thụy Lâm ngày 03/12/2022

Thông tin chi tiết các khu đấu giá đất Đông Anh sẽ đấu vào 8h30 sáng ngày 03/12/2022:

Điểm X2 thôn Bắc, xã Kim Nỗ:

 • Số lượng: 7 lô
 • Diện tích: 75m-117,9m
 • Số tầng cao: 5 tầng.
 • Mật độ xây dựng: 86,42% – 100%
 • Giá khởi điểm: 40,9 – 45,3 triệu đồng/m2.

Điểm X2 Sơn Du, xã Nguyên Khê:

 • Số lượng: 1 lô
 • Diện tích: 134.21m
 • Số tầng cao: 5 tầng.
 • Giá khởi điểm: 50 triệu đồng/m2.

Điểm X2 xóm Ngõ, xã Nguyên Khê:

 • Số lượng: 4 lô
 • Diện tích: 75m
 • Số tầng cao: 5 tầng.
 • Mật độ xây dựng: 100%
 • Giá khởi điểm: 27 – 28 triệu đồng/m2.

Điểm X3 Lương Nỗ, xã Tiên Dương:

 • Số lượng: 1 lô
 • Diện tích: 92.48m
 • Số tầng cao: 5 tầng.
 • Mật độ xây dựng: 97.52%
 • Giá khởi điểm: 28 triệu đồng/m2.

Điểm X4 Thụy Lâm, xã Thụy Lâm:

 • Số lượng: 1 lô
 • Diện tích: 104.48m
 • Số tầng cao: 5 tầng.
 • Mật độ xây dựng: 100%
 • Giá khởi điểm: 15 triệu đồng/m2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ 8h ngày 16/11 đến 17h ngày 30/11/2022.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh.

Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 03/12/2022 tại Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh.

LH tư vấn: 0979.696.848

Một số hình ảnh và sơ đồ về các khu đấu giá đất Đông Anh sẽ đấu:

 • X2 thôn Bắc, xã Kim Nỗ:

 

 • X2 Sơn Du, xã Nguyên Khê:

 

 • X2 Xóm Ngõ, xã Nguyên Khê:

 • X3 Lương Nỗ, xã Tiên Dương:

 

 • X4 Thụy Lôi, xã Thụy Lâm:

 

 

Có thể bạn quan tâm