Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội

Mục lục bài viết

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 1.

Xuân Nộn là một xã thuộc huyện Đông Anh; Phía Bắc giáp 3 xã Phù Lỗ, Đông Xuân và Kim Lũ của huyện Sóc Sơn; Phía Nam giáp 2 xã Uy Nỗ và Việt Hùng; Phía Đông giáp xã Thụy Lâm; Phía Tây giáp xã Nguyên Khê và thị trấn Đông Anh. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường Nguyên Khê mở rộng, kéo dài

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn đáng chú ý có tuyến đường Nguyên Khê mở rộng và kéo dài đến thôn Hà Lâm 1 (Thụy Lâm) dài khoảng 1,7 km. Theo ghi nhận của chúng tôi, trên địa giới xã Xuân Nộn, tuyến đường Nguyên Khê đang mở rộng từ nút giao với đường Uy Nỗ đến nút giao Nguyên Khê – Xuân Nộn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường Nguyên Khê mở rộng và kéo dài qua địa bàn xã Xuân Nộn, Đông Anh. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 3.

Đường Nguyên Khê trên địa bàn xã Xuân Nộn hiện đang tiến hành mở rộng tứ nút giao với đường Uy Nỗ đến đường Xuân Nộn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 4.

Việc thi công mở rộng tuyến đường này được tiến hành nhiều tháng qua.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 5.

Theo qui hoạch, đường Nguyên Khê sẽ kéo dài đến đoạn bên hông thôn Hà Lâm 1 (Thụy Lâm, Đông Anh).

2. Đường từ Uy Nỗ đến gần UBND xã Xuân Nộn

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn đáng chú ý có tuyến nối Uy Nỗ đến gần UBND xã Xuân Nộn dài khoảng 1,98 km. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Uy Nỗ, gần BV Bắc Thăng Long, tuyến đi qua bên hông chùa Kim Quy, cắt đường Nguyên Khê đoạn nhà máy gạch Đông Thành. Tuyến kết thúc ở đoạn đường đi qua trường THCS Xuân Nộn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường từ Uy Nỗ đến gần UBND xã Xuân Nộn. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở đường Uy Nỗ đoạn gần BV Bắc Thăng Long, tuyến đi qua bên hông chùa Kim Quy.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến giao cắt với đường Nguyên Khê và kết thúc ở đoạn bên hông trường THCS Xuân Nộn.

3. Đường từ QL3 đến sông Cà Lồ

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn đáng chú ý có tuyến nối QL3 với sông Cà Lồ dài khoảng 3,4 km. Đoạn qua xã này dài khoảng 2,5 km. Trên địa bàn xã Xuân Nộn, tuyến có điểm đầu ở đường tàu gần Đình Xuân Nộn, từ đây, tuyến đi trùng với đường qua trường THCS Xuân Nộn và hướng thắng đến sông Cà Lồ.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường từ QL3 đến sông Cà Lồ (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 10.

Tuyến đường này có điểm đầu ở đường tàu (thuộc địa bàn xã Xuân Nộn) đoạn gần Đình Xuân Nộn. Doạnđầu tuyến đi trùng với đường qua trường THCS Xuân Nộn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến đường đi qua nhiều cơ sở của xã Xuân Nộn như UBND, trường tiểu học và THCS.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến đường nhìn từ sông Cà Lồ.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 13.

Đoạn cuối tuyến kết thúc ở sông Cà Lồ gần với thôn Hà Lâm 1 (xã Thụy Lâm).

(Nguồn: Vietnambiz)

Có thể bạn quan tâm