Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội

Quy hoạch xã Tiên Dương Đông Anh

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất
 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 1.

Tiên Dương là một xã của huyện Đông Anh; phía Bắc giáp xã Nguyên Khê và thị trấn Đông Anh; phía Nam giáp xã Vĩnh Ngọc; phía Đông giáp thị trấn Đông Anh; phía Tây giáp xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Mục lục bài viết

1. Vành đai 3

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến Vành đai 3 dài khoảng 2,3 km. Đây là tuyến đường chạy dọc theo tuyến đường sắt qua địa bàn xã này.

Tuyến bắt đầu từ đoạn gần nút giao đường Võ Nguyên Giáp – đường sắt. Kết thúc ở gần sát nút giao QL3 đường sắt (đoạn Siêu thị Điện Máy Eco-Mart Đông Anh).

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ Vành đai 3 đoạn qua địa bàn xã Tiên Dương.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến bắt đầu từ gần nút giao đường sắt với Võ Nguyên Giáp.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 4.

Trên địa bàn xã Tiên Dương, Vành đai 3 chạy trùng với tuyến đường dọc theo bờ kênh, song song với đường sắt.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 5.

Vành đai 3 qua xã Tiên Dương kết thúc ở gần nút giao với QL3 đoạn siêu thị Siêu thị Điện Máy Eco-Mart Đông Anh.

2. Đường nối Cao Lỗ với Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến nối Cao Lỗ với Võ Nguyên Giáp dài khoảng 2,5 km. Tuyến có điểm đầu ở nút giao Cao Lỗ – QL3 – đường 23. Tuyến đường này đi qua UBND xã Tiên Dương, trường Tiểu học và THCS Tiên Dương, kết thúc ở đường Võ Nguyên Giáp.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 6.

Sơ đồ đường nối Cao Lỗ với Võ Nguyên Giáp. (Nguồn ảnh: Google).

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở nút giao Cao Lỗ – QL3 – đường 23.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đi qua khu vực UBND xã Tiên Dương, trường Tiểu học Tiên Dương.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 9.

Nhiều đoạn của tuyến đi trùng với đường liên thôn của xã Tiên Dương.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 10.

Tuyến kết thúc ở đường Võ Nguyên Giáp đoạn đối diện xã Vân Nội.

3. Đường nối Trường Sa với QL3

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến nối Trường Sa với QL3. Đoạn qua xã này dài khoảng 2,1 km. Tuyến bắt đầu từ đoạn sông Thiếp (bên hông Công viên Kim Quy). Tuyến giao với được ở mục 2 đoạn qua UBND xã Tiên Dương. Từ đây, tuyến đi trùng với đường trước mặt UBND xã Tiên Dương và kết thúc ở đường 23 (gần cây xăng Tiên Dương).

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường nối Trường Sa với QL3. (Nguồn ảnh: Google).

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến có diểm đầu ở gần nút giao đường Trường Sa – Võ Nguyên Giáp.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến đi thẳng hướng về UBND xã Tiên Dương.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 14.

Giao cắt với đường ở mục 2 đoạn UBND xã Tiên Dương.

 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 15.

Tuyến đi trùng với đường qua UBND xã Tiên Dương, trường THCS Tiên Dương và rẽ nhánh về QL3 đoạn bên hông cây xăng Tiên Dương.

Quy hoạch xã Tiên Dương Đông Anh

Có thể bạn quan tâm