Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 1.

Vân Nội là một xã thuộc huyện Đông Anh; Phía Bắc giáp xã Bắc Hồng; Phía Nam giáp xã Vĩnh Ngọc; Phía Đông giáp xã Tiên Dương; Phía Tây giáp xã Kim Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).

Mục lục bài viết

1. Đường từ đê tả sông Hồng đến Vân Nội

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vân Nội đáng chú ý có tuyến đường từ đê tả sông Hồng đến Vân Nội dài khoảng 2,119km. Trong đó, đoạn thuộc địa bàn xã Vân Nội có chiều dài khoảng 530m.

Cụ thể, đoạn tuyến qua xã Vân Nội có điểm đầu ở điểm quay đầu gần nút giao Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp, song song với đường Vân Trì. Tuyến đi thẳng và kết thúc ở khu vực cánh đồng gần nhà máy bê tông AMACCAO.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường đoạn từ đường 6, qua Hoàng Sa và hướng về Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 3.

Trên địa bàn xã Vân Nội, tuyến bắt đầu từ đoạn gần đường Hoàng Sa.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến đường này chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng thuộc xã này.

2. Đường từ cầu Sông Thiếp (Võ Nguyên Giáp) đến đường 23

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vân Nội đáng chú ý có tuyến từ cầu Sông Thiếp (Võ Nguyên Giáp) đến đường 23 dài khoảng 4,3km. Trong đó, đoạn thuộc địa bàn xã Vân Nội dài 3,5km.

Tuyến có điểm đầu ở cầu Sông Thiếp; tuyến giao cắt với đoạn cuối của đường tại mục 1, cắt đường Vân Trì tại đoạn qua nhà máy bê tông AMACCAO sau đó chạy ven theo bờ đầm Vân Trì để hướng về đường 23. Tại đường 23, tuyến kết thúc ở đoạn Trung tâm chăm sóc xe hơi Bình Minh.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 5.

Sơ đồ đường từ cầu Sông Thiếp (Võ Nguyên Giáp) đến đường 23. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến đường này có điểm đầu ở cầu Sông Thiếp trên đường Võ Nguyên Giáp.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 7.

Sau khi cắt tuyến đường mục 1, tuyến đi qua đường Vân Trì ở đoạn qua nhà máy bê tông AMACCAO.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 8.

Phần lớn tuyến đi qua ven đầm Vân Trì và kết thúc ở đường 23 đoạn Trung tâm chăm sóc xe hơi Bình Minh.

3. Tuyến nối Võ Văn Kiệt với Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vân Nội đáng chú ý có tuyến nối Võ Văn Kiệt với Võ Nguyên Giáp dài khoảng 4, 236km. Đoạn qua địa bàn xã Vân Nội dài khoảng 1,4km.

Đoạn qua xã này có điểm đầu ở khu vực cánh đồng phía sau nhà hàng Lộc Vừng, tuyến đi qua khu vực chùa Ngọc Thố và kết thúc ở chân cầu vượt Nam Hồng qua đường Võ Nguyên Giáp.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến nối Võ Văn Kiệt với Võ Nguyên Giáp. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 10.

Trên địa bàn xã Vân Nội, tuyến bắt đầu ở khu vực cánh đồng phía sau nhà hàng Lộc Vừng. Tuyến đi qua khu cánh đồng giữa chùa Ngọc Thố và khu dân cư.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 11.

Sau đó, tuyến hướng về cầu vượt Nam Hồng qua đường Võ Nguyên Giáp.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến đường này kết thúc ở chân cầu vượt Nam Hồng.

Quy hoạch Xã Vân Nội Đông Anh

Có thể bạn quan tâm