Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội

Quy hoạch Xã Vĩnh Ngọc Đông Anh

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.
4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 1.

Vĩnh Ngọc là một xã thuộc huyện Đông Anh có diện tích đất tự nhiên 929,5 ha. (Nguồn ảnh: Google).

Mục lục bài viết

1. Đường từ đê tả sông Hồng đến Hoàng Sa

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến nối đê tả sông Hồng với Hoàng Sa dài khoảng 1,5 km. Tuyến có điểm đầu ở gần nút giao đê tả sông Hồng với ngõ 235 đường Phương Trạch. Tuyến đi thẳng, song song với đường Võ Nguyên Giáp, cắt đường Hoàng Sa đoạn hầm chui HS3.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến nối đê tả sông hồng với Hoàng Sa qua địa bàn xã Vĩnh Ngọc. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến có điểm đầu ở đê tả sông Hồng, giáp thôn Phương Trạch.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến đi thẳng và giao cắt với đường 6.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến giao cắt với đường Hoàng Sa đoạn lối sang đường gần hầm chui HS3

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 6.

Toàn cảnh đoạn tuyến qua địa bàn xã Vĩnh Ngọc nhìn từ đường Vân Trì.

2. Tuyến nối đường Phương Trạch qua gầm cầu Nhật Tân

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến nối đường Phương Trạch qua gầm cầu Nhật Tân đến nút giao chân cầu Tứ Liên theo qui hoạch. Trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc, tuyến dài khoảng 2,2 km.

Điểm đầu tuyến ở nút giao đường Phương Trạch – đê tả sông Hồng, tuyến đi dưới gầm cầu Nhật Tân, ngoài đê sông Hồng.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến nối đường Phương Trạch qua gầm cầu Nhật Tân đến nút giao chân cầu Tứ Liên theo qui hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến có điểm đầu ở nút giao đê tả sông Hồng – đường Phương Trạch.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 9.

Trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc, tuyến chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng ngoài đê.

3. Đường nối đê tả sông Hồng với QL5 kéo dài, QL3 qua Công viên Tàm Xá

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến nối đê tả sông Hồng với QL5 kéo dài, QL3 qua Công viên Tàm Xá dài khoảng 1,2 km. Tuyến có điểm đầu ở QL3 đoạn gần cửa hàng xăng dầu Vĩnh Ngọc; tuyến cắt qua QL5 kéo dài, đi bên hông Công viên Tàm Xá (đã thi công 1 đoạn qua công viên) và kết thúc ở đường đê tả sông Hồng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến nối QL3, qua QL5 kéo dài, qua Công viên Tàm Xá.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 12.

Một phần tuyến qua Công viên Tàm Xá đã xây dựng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 13.

Từ công viên Tàm Xá, tuyến hướng về đường đê tả sông Hồng.

Quy hoạch xã Vĩnh Ngọc Đông Anh

Có thể bạn quan tâm