Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội

Quy hoạch xã Xuân Canh Đông Anh

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 1.

Xuân Canh là một xã thuộc huyện Đông Anh, có diện tích đất tự nhiên 6,12 km2. Phía Bắc giáp xã Cổ Loa; Phía Nam giáp sông Đuống; Phía Đông giáp xã Cổ Loa và xã Đông Hội; Phía Tây và Tây Nam giáp sông Đuống. (Nguồn ảnh: Google).

Mục lục bài viết

1. Đường từ sông Hoàng Giang đến đê tả sông Hồng

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh đáng chú ý có tuyến đường từ sông Hoàng Giang đến đê tả sông Hồng dài khoảng 1,1 km. Tuyến có điểm đầu ở sông Hoàng Giang, đoạn thôn Văn Thượng (theo qui hoạch có cầu qua sông Hoàng Sang sang xã Cổ Loa).

Tuyến đường này giao cắt với QL3, đường Trường Sa (đoạn nối đã thi công, gần Đại lí xe đầu kéo Mỹ Hoàng Huy). Từ đây, tuyến đi qua đường Xuân Canh đến đê tả sông Hồng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến từ sông Hoàng Giang đến đê tả sông Hồng. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở sông Hoàng Giang, đoạn thôn Văn Thượng (theo qui hoạch có cầu qua sông Hoàng Sang sang xã Cổ Loa).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 4.

Đoạn tiếp giáp với đường Trường Sa đã thi công tuy nhiên chưa thông sang đường Xuân Canh.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 5.

Đoạn giao cắt với đường Xuân Canh đã thi công.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến đã thi công từ đường Xuân Canh đến sát chân đê tả sông Hồng.

2. Đường từ đê sông Hồng đến vị trí làm nút giao chân cầu Tứ Liên

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh đáng chú ý có tuyến từ đê sông Hồng đến nút giao chân cầu Tứ Liên dài khoảng 1,5 km. Tuyến có điểm đầu ở đường đê sông Hồng (đê Phương Trạch, gần chùa Quan Âm, đây là tuyến đường ngoài đê từ xã Vĩnh Ngọc qua gầm cầu Nhật Tân, xã Tàm Xá). Tuyến kết thúc ở đoạn sông Ngũ Huyện Khê (cách đê khoảng 150 m).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến từ đê sông Hồng đến vị trí làm nút giao chân cầu Tứ Liên. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến từ đê Phương Trạch đi qua khu vực nghĩa trang, gần chùa Quan Âm. Tuyến đường này theo qui hoạch cũng đi qua kh vực dân cư thôn Lực Canh, Xuân Canh.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 9.

Đoạn cuối tuyến kết thúc ở sông Ngũ Huyện Khê, cách đường đê khoảng 150 m.

3. Đường từ sông Ngũ Huyện Khê (đường dẫn cầu Tứ Liên) với Trường Sa

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh đáng chú ý có tuyến từ sông Ngũ Huyện Khê (đường dẫn cầu Tứ Liên) với Trường Sa dài khoảng 2,378 km. Tuyến có điểm đầu ở đường dẫn cầu Tứ Liên (đoạn cách đê khoảng 1 km, khu vực cầu nối từ xã Đông Hội sang Xuân Canh qua sông Ngũ huyện Khê).

Từ đây, tuyến đi thắng đến khu vực trường THCS Xuân Canh, sau đó rẽ về hướng UBND xã Xuân Canh rồi hướng ra đường Trường Sa.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 10.

Sơ đồ đường từ sông Ngũ Huyện Khê (đường dẫn cầu Tứ Liên) với Trường Sa. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu ở đường dẫn cầu Tứ Liên (đoạn cách đê khoảng 1km, khu vực cầu nối từ xã Đông Hội sang Xuân Canh qua sông Ngũ huyện Khê). Tuyến giao với đường qua trường THCS Xuân Canh.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến đường này có một đoạn đi trùng với đường từ trường THCS Xuân Canh đến UBND xã Xuân Canh.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 13.

Từ UBND xã Xuân Canh, tuyến hướng và đường Trường Sa và kết thúc tại đây.

Ngoài các khu vực nói trên, một phần diện tích còn lại của xã Xuân Canh thuộc qui hoạch phân khu hai bên sông Hồng đang được nghiên cứu lập qui hoạch. Khi qui hoạch được phê duyệt, chúng tôi sẽ cập nhật những tuyến đường sẽ mở (nếu có) trên phần diện tích thuộc qui hoạch phân khu hai bên sông Hồng.
Quy hoạch xã Xuân Canh
(nguồn: vietnambiz.vn)

Có thể bạn quan tâm