Danh sách dự án làm hạ tầng chuẩn bị đấu giá đất Đông Anh 2020

Danh sách dự án làm hạ tầng chuẩn bị đấu giá đất Đông Anh 2020 ( Trích kế hoạch sử dụng đất 2020)
Lưu ý : Danh mục chỉ mang tính chất tham khảo


1 – Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt thôn Đình Tràng xã Dục Tú
2 – Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất X2 thôn Đồng Nhân , Xã Hải Bối huyện Đông Anh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
3 – Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại xã Thụy Lâm , huyện Đông Anh
4 – Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB kết hợp giãn dân tại xã Vân Hà Đông Anh
5 – Xây dựng HTKT khu đất X1 tại thôn Cổ Điển xã Hải Bối huyện Đông Anh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
6 – Hoàn thiện hạ tầng khu giãn dân và khu tái định cư xã Kim Chung huyện Đông Anh
7 – Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà huyện Đông Anh
8 – Xây dựng cở sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại các xã
9 – Xây dựng HTKT khu đất đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Bầu xã Kim Chung Huyện Đông Anh
10 – Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất X2 Kim Chung huyện Đông Anh
11 – Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông thôn Nguyên Khê Huyện Đông Anh
12 – Xây dựng hạ tầng hai bên và cải tạo đê cụt Tàm Xá huyện Đông Anh kết hợp làm đường giao thông
13 – Xây dựng HTKT khu đất đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây Bắc thôn Lễ Pháp xã Tiên Dương Đông Anh
14 – Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương xã Tiên Dương Đông Anh
15 – Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A3 xã Tiên Dương huyện Đông Anh
16 – Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A4 Xã Tiên Dương huyện Đông Anh
17 – Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất B4 phía Tây Bắc thôn Tuân Lề xã Tiên Dương huyện Đông Anh
18 – Xây dựng HTKT khu đất đấu giá quyền sử dụng đất B3 phía Nam thôn Tiên Kha xã Tiên Dương huyện Đông Anh
19 – Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất A2 Tiên Dương xã Tiên Dương huyện Đông Anh
20 – Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A1 Tiên Dương xã Tiên Dương huyện Đông Anh
21 – Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất phía Đông Nam thôn Trung Oai xã Tiên Dương huyện Đông Anh
22 – Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất B1 Nam thôn Trung Oai xã Tiên Dương huyện Đông Anh
23 – Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất A8 xã Uy Nỗ huyện Đông Anh
24 – Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất A5 xã Uy Nỗ huyện Đông Anh
25 – Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất A7 xã Uy Nỗ huyện Đông Anh
26 – Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất phía tây đường Đản Dị xã Uy Nỗ huyện Đông Anh
27 – Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất phía tây đường Cổ Loa xã Uy Nỗ huyện Đông Anh
28 – Xây dựng HTKT khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu X1, X2, X3 xã Uy Nỗ huyện Đông Anh
29 – Xây dựng GPMB và san nền sơ bộ khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc đường 23B huyện Đông Anh
30 – Dự án : Xây dựng HTKT khu đất X1 xã Đông Hội và xã Mai Lâm huyện Đông Anh để trả đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính xách GPMB
31 – Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất A6 xã Uy Nỗ , Xã Việt Hùng, thị trấn Đông Anh huyện Đông Anh
32 – Xây dựng HTKT để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt các xã Nguyên Khê, Vân Nội, Thụy Lâm, Xuân Canh
33 – Xây dựng HTKT để khục vụ đấu giá QSD đất X4 Liên Hà huyện Đông Anh phục vụ tái định cư
34 – Xây dựng HTKT khu đất X3 thôn Khê Nữ xã Nguyên Khê huyện Đông Anh để trả đất cho dân theo chính sách GPMB
35 – Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Xuân Canh
36 – Đầu tư xây dựng HTKT Cụm sản xuất tập trung làng nghề Vân Hà ( Cụm công nghiệp Vân Hà )
37 – Dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại ô đất CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung , dự án xây nhà ở công nhân thôn Hậu Dưỡng
38 – Đầu tư xây dựng HTKT 02 dự án thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân KCN Bắc Thăng Long
39 – Khu đô thị chức năng xã Nam Hồng Đông Anh
40 – Xây dựng HTKT khu đất X3 thôn Lương Nỗ xã Tiên Dương phục vụ đấu giá QSD đất
41 – Xây dựng HTKT khu đất X5 thôn Trung Oai xã Tiên Dương phục vụ đấu giá QSD đất
42 – Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ xen kẹt để đấu giá QSD đất tại X4 thôn Hậu Oai xã Uy Nỗ Đông Anh
43 – Xây dựng HTKT khu X4 thôn Trung Việt Hùng Đông Anh phục vụ đấu giá QSD đất
44 – Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất X2 thôn Lương Nỗ , X6 thôn Tiên Kha xã Tiên Dương Đông Anh
45 – Xây dựng nhà ở cao tầng tại lô đất I – A2 Cổ Dương
46 – Xây dựng HTKT các khu tái định cư để trả đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB tại khu đất X2 thôn Đông Trù, xã Đông Hội. Khu đất X1, X2 thôn Nguyên Khê Xã Nguyên Khê
47 – Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xã Dục Tú huyện Đông Anh
48 – Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất thôn Lý Nhân, thôn Ngọc Lôi xã Dục Tú Đông Anh
49 – Xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông thoát nước xã Kim Chung
50 – Xây dưng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Liên Hà, huyện Đông Anh
51 – Xây dưng HTKT khu đất X2 tại xóm Ngõ, thôn Khê Nữ, X4, X5, X6 thôn Nguyên Khê, X9 thôn Cán Khê phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất
52 – Xây dưng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Thụy Lâm 1, huyện Đông Anh
53 – Xây dưng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Thụy Lâm 2, huyện Đông Anh
54 – Xây dựng KHTK khu đấu giá QSD đất xã Vân Hà 1, Vân Hà 2 huyện Đông Anh
55 – Giao đất ở giãn dân có thu tiền sử dụng đất tại các thôn Trung, Lỗ Giao, Đông, Gia Lộc
56 – Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xen kẹt cổng Đông, thôn Thượng Phúc
57 – Xây dựng khuân viên nhà văn hóa thôn Thụy Hà
58 – Đấu giá đất kẹt Đồng Săng, Đồng Sậy
59 – Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất X2 thôn Hậu Dưỡng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất
60 – Xây dựng hạ tầng khu đất xen kẹt X1 khu Sơn Mài thôn Phong Châu, điểm X2 khu Cửa Đình Đan thôn Giao Tác, X4 khu Cửa Đình Ao Cỏ thôn Đại Vĩ, X3 Đồng Kênh thôn Đại Vĩ, X6 khu Cửa Năng thôn Hà Lỗ, X7 khu Bãi Ba thôn Lỗ Khê phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất
61 – Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm
62 – Xây dựng hạ tầng khu đất kẹt X3 thôn Thái Bình để đấu giá QSD đất (sau nhà văn hóa)
63 – Xây dựng hạ tầng khu đất kẹt X4 thôn Thía bình để đấu giá QSD đất (vườn Sứ giáp thôn Lộc Hà)
64 – Xây dựng hạ tầng khu kẹt X1 thôn Phúc Thọ để đấu giá QSD (giáp thôn Phúc Thọ)
65 – Mở rộng khuôn viên trường tiểu học Ngô Tất Tố
66 – Xây dựng HTKT tại khu đất X1 thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá quyền sử dụng đất nhầm tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới
67 – Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Đào Thục, Thụy Lôi, Hương Trầm và Hà Lâm 2, xã Thụy Lâm
68 – Xây dưng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương
69 – Đấu giá QSD đất thửa số l-A4 để xây dựng nhà cao tầng
70 – Thí điểm khu nhà ở Xã hội tập trung tại xã Tiên Dương
71 – Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất nhỏ lẻ xen kẹt để đấu giá QSD đất khu số 3 xóm Thượng, X2 thôn Đài Bi, Khu số 1, số 2 xóm Thượng xã Uy Nỗ
72 – Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
73 – Mở đường đôi từ ngã tư Thiết Bình, Vân Hà đi Phù Khê
74 – Dự án sinh thái tổng hợp kết hợp đấu giá QSD đất tại Thiết Bình và Vân Điềm xã Vân Hà
75 – Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất xen kẹt tại Thiết Úng 2 Cầu Nghệ
76 – Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất tại khu đấu giá xen kẹt Thiết Úng 5, ao Mạch Cả
77 – Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất tại điểm X7 thôn Đầm, xã Vân Nội, huyện Đông Anh
78 – Đông Anh đầu tư HTKT khu đất đấu giá Bãi Miễu, thôn Đông
79 – Đông Anh đầu tư HTKT khu đất đấu giá Bờ Kênh, thôn Trung
80 – Dự án đấu giá QSD đất X1 Đồng Quán, Vĩnh Thanh
81 – Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá đất kẹt trên địa bàn xã
82 – Dự án đấu giá QSD đất để làm nhà ở thôn Vạn Lộc (2 điểm)
83 – Xây dựng hạ tầng đất xen kẹt khu X2 thôn Lực Canh, X11 thôn Xuân Trạch
84 – Dự án xin đấu giá QSD đất để làm nhà ở thôn Xuân Trạch (X1),thôn Văn Tính (X2),thôn Xuân Trạch(X3)

Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn : BSH.VN

Có thể bạn quan tâm