Hồ sơ địa chính là gì và các thành phần trong mỗi bộ hồ sơ

Hồ sơ địa chính là gì, bao gồm những thành phần nào,có ý nghĩa như thế nào và thường được ai trực tiếp quản lý? Cùng Đông Anh Land tìm hiểu chi tiết hơn những thông tin liên quan đến hồ sơ địa chính thông qua nội dung bài viết sau đây.

Mục lục bài viết

Hồ sơ địa chính là gì?

Hồ sơ địa chính là tập hồ sơ bao gồm tất cả những giấy tờ có liên quan đến các thửa đất nhằm cung cấp thông tin hiện trạng về tính pháp lý, quyền quản lý, quyền sử dụng đất và những tài sản gắn liền với đất tương ứng. Dựa vào hồ sơ địa chính có thể đảm bảo được công tác quản lý đất đai của nhà nước và các thông tin của những tổ chức, cá nhân hiểu quả, kịp thời (Khoản 1 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT).

Hồ sơ địa chính gồm những tài liệu nào?

Hồ sơ địa chính là gì và gồm thành phần nào?

Theo Điều 4 Thông tư 24/2014 có nêu rõ, đối với địa phương xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính, tất cả những hồ sơ địa chính sẽ được lập dưới dạng số là lưu tại cơ sở dữ liệu đất đai, cụ thể như sau:

  • Tài liệu ghi chép kết quả điều tra dựa trên công tác đo đạc địa chính như bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai;
  • Sổ địa chính
  • Bản lưu Giấy chứng nhận.

Trong trường hợp địa phương chưa tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì hồ sơ địa chính sẽ bao gồm: Tài liệu ghi chép kết quả điều tra đo đạc địa mà cụ thể là bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai tương tự như đối với địa phương đã xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính. Ngoài ra còn cần thêm Bản lưu Giấy chứng nhận lập dưới dạng giấy và dạng số , không bắt buộc. Một số giấy tờ cần thiết khác là Sổ địa chính và được lập dưới dạng giấy hoặc dạng số và Sổ theo dõi biến động đất đai lập dưới dạng giấy.

>>Đọc thêm: Làng nướng Đông Anh có điểm gì nổi bật

Ý nghĩa của Hồ sơ địa chính là gì?

Theo Điều 7 Thông tư 24/2014, hồ sơ địa chính dù ở dạng giấy hay dạng số đều có giá trị pháp lý như nhau và được sử dụng với mục đích xác nhận quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Hồ sơ địa chính còn được sử dụng để xác định quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao quản lý đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Việc xử lý thông tin hồ sơ địa chính

Hồ sơ địa chính dạng giấy và dạng số có tính pháp lý như nhau

Khi phát hiện ra những sai sót hoặc thông tin không thống nhất giữa những tài liệu địa chính, người có quyền và nghĩa vụ liên quan cần tiến hành công tác kiểm tra và đối chiếu tất cả các tài liệu có liên quan để tìm ra đâu là thông tin chính xác từ đó thực hiện chỉnh lý thống nhất kịp thời.

Nếu thành lập bản đồ địa chính mới thay thế tài liệu thì số liệu đã được dùng để đăng ký trước đây sẽ được xử lý theo số liệu trên Giấy chứng nhận được cấp mới hoặc thông tin trên sổ địa chính và những hồ sơ đăng ký để cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra, thông tin về đường ranh giới và diện tích của thửa đất sẽ dựa theo bản đồ địa chính mới để xác định.  Nếu có sự khác biệt số liệu giữa bản đồ địa chính mới và giấy chứng nhận đã được cấp trước đó, người dân sẽ được thống nhất lấy thông tin có trên giấy chứng nhận.

>>Đọc thêm: Trả lời câu hỏi: “Vì sao Đông Anh chưa lên Quận?”

Kết luận

Như vậy sau khi tìm hiểu hồ sơ địa chính là gì có thể thấy đây là thông tin rất quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt trong việc quản lý đất đai, quyền sở hữu của người dân. Tùy theo mỗi địa phương, hồ sơ địa chính có thể sẽ được lưu trữ khác nhau.

>>Tham khảo thêm các thông tin bài viết mới từ Đông Anh Land

Có thể bạn quan tâm