HUYỆN ĐÔNG ANH ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGAY TỪ ĐẦU NĂM 2023

HUYỆN ĐÔNG ANH ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGAY TỪ ĐẦU NĂM 2023

Trong giai đoạn 2021 – 2025, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã chuẩn bị kế hoạch đầu tư 906 dự án. Công tác đầu tư công được huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo đảm bảo quyết liệt, linh hoạt.
Nhiều kết quả tích cực

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, trên cơ sở kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 được duyệt, huyện đã tập trung chỉ đạo đảm bảo quyết liệt, linh hoạt, sắp xếp thứ tự ưu tiên để tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo đáp ứng với quá trình phát triển của huyện thành quận, đồng thời góp phần nâng cao đời sống cho Nhân dân, với quan điểm không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Huyện Đông Anh đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư công, đầu tư hạ tầng đấu giá đất tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội. (trong ảnh: Khu đấu giá đất xã Vân Hà). Ảnh: Doãn Thành

Huyện Đông Anh đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư công, đầu tư hạ tầng đấu giá đất tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội. (trong ảnh: Khu đấu giá đất xã Vân Hà). Ảnh: Doãn Thành

Trong giai đoạn 2021 – 2025 huyện đã chuẩn bị đầu tư 906 dự án (cấp huyện 272 dự án, cấp xã 634 dự án). Năm 2022 các xã, thị trấn được giao nhiệm vụ bổ sung 157 dự án thực hiện chuẩn bị đầu tư từ nguồn vốn giải ngân linh hoạt. Đáng chú ý, cũng trong năm này, huyện thực hiện đầu tư được 266 dự án, trong đó 38 dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (gồm 33 dự án cấp huyện và 5 dự án cấp xã).

“Với sự chỉ đạo quyết liệt ngay từ giai đoạn đầu năm, nên trong năm 2022 công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, ước giải ngân năm đạt 100% kế hoạch vốn giao và 100% theo dự kiến tập hợp nguồn thu” – Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho hay.

Cũng theo đại diện lãnh đạo huyện Đông Anh, để thực hiện hiệu quả công tác đầu tư công, huyện xác định công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý đất đai luôn được đặc biệt chú trọng, phải đi trước; cùng với đó là công tác giải phóng mặt bằng cũng được tập trung chỉ đạo quyết liệt trong các khâu triển khai.

Cụ thể, tiếp nhận công bố, bàn giao 5 đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000; Tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 4 xã (Vân Hà, Liên Hà, Dục Tú, Thụy Lâm) tỷ lệ 1/5000; Hoàn thành phê duyệt 3 đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/5000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Bên cạnh đó, huyện cũng hoàn thành công tác lập, thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với 48 đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư, nâng tổng số đồ án quy hoạch khu dân cư được phê duyệt lên 59 đồ án được giao nhiệm vụ.

Trong năm 2022 căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của huyện được UBND TP phê duyệt, huyện đã triển khai được 264 dự án, nhóm dự án với diện tích 1.126,39 ha. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích thu hồi trên 131,39 ha; Ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 5 dự án, tuy nhiên qua công tác tuyên truyền, vận động có 2 dự án không phải tổ chức cưỡng chế, 3 dự án hoàn thành công tác cưỡng chế đảm bảo tuyệt đối an toàn” – Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết thêm.

Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Đánh giá chung, trong năm 2022 công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Đông Anh đã được tập trung quyết liệt, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định của pháp luật trong đó có nhiều dự án lớn, trọng điểm của TP cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đề xuất với TP giao đất.

Theo Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh
Nhằm đẩy nhanh các dự án đầu tư công, dự án xây dựng cơ bản theo kế hoạch, trong năm 2023 huyện sẽ thành lập Ban Chỉ đạo do các đồng chí trong Thường trực làm Trưởng Ban để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện những công trình, dự án hạ tầng giao thông, hoàn thành việc “5 có, 3 không” tại những đơn vị được phân công phụ trách. Hằng tuần, hằng tháng tổ chức giao ban, kiểm tra tiến độ thực hiện.
Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh

2023, cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng sẽ có nguy cơ đối diện với nguy cơ tăng trưởng kinh tế chậm lại, kéo theo đó là suy thoái và các rủi ro về kinh tế. Điều đó sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện, đặc biệt là hiện nay khi huyện đang tích cực triển khai đầu tư hạ tầng công để trở thành đơn vị hành chính cấp đô thị (cấp quận).

Vì vậy, ngay từ thời điểm này, huyện đã tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách đảm bảo cân đối nguồn thu, tăng cường quản lý chi ngân sách đúng quy định, tập trung huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản với những giải pháp, như: Tập trung thu ngân sách ngay từ đầu năm, đặc biệt đối với nguồn thu mà huyện hưởng 100% (lệ phí trước bạ, tiền thuê mặt đất, mặt nước, thu phạt chậm nộp…);

Khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, vốn đầu tư, nguồn lực trong dân cư; Đẩy mạnh công tác đấu thấu, đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển; Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo tiến độ tập hợp nguồn thu thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Trong đó, tập trung vào việc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên tập trung nguồn lực để hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư các dự án theo Nghị quyết của Huyện ủy Đông Anh về “5 có, 3 không + Giao thông 3 cấp” và đẩy nhanh triển khai những dự án trọng điểm do TP giao nhiệm vụ trong năm 2023 như lập báo cáo tiền khả thi dự án đường Vành đai 3; Rà soát, lên kế hoạch cải tạo chung cư cũ trên địa bàn…

Có thể bạn quan tâm