Lịch đấu giá đất Hà Nội – X8 Hà Phong Liên Hà Đông Anh

Lịch đấu giá đất Hà Nội – X8 Hà Phong Liên Hà Đông Anh
Đông Anh Hà Nội thông báo lịch đấu giá đất tại khu đấu giá X8 Thôn Hà Phong Xã Liên Hà Đông Anh Hà Nội
Thời gian mua hồ sơ : 11/8/2022
Thời gian đấu giá : 8h30 phút ngày 10/9/2022
Tại hội trường trung tâm chính trị huyện Đông Anh


lịch đấu giá đất Đông Anh Hà Nội
Thông báo đấu giá đất Đông Anh Hà Nội

Có thể bạn quan tâm