Lịch đấu giá đất tại thôn Đình Tràng Dục Tú ngày 23-09-2023

Lịch đấu giá đất tại thôn Đình Tràng Dục Tú ngày 23-09-2023

Các thửa đất có diện tích từ 70.7 đến 103.32 m2/thửa đất với giá khởi điểm từ 27,3 đến 28,1 triệu đồng/m2.

 Thông tin 25 thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Sơ đồ phân lô khu đấu giá Đình Tràng xã Dục Tú Đông Anh

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ trước với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt để được hẹn lịch đi xem tài sản vào các ngày 11/9 và 12/9.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ từ 8h ngày 7/9 đến 17h ngày 20/9 tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh.

Ngoài ra, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp hồ sơ bằng hình thức gửi thư đảm bảo tới địa chỉ Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ 8h ngày 20/9 đến 17h ngày 21/9 vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 23/9 tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh.

Thông tin liên hệ: 0974090313

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ DỤC TÚ TẠI ĐÂY

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ X9 CÁN KHÊ NGUYÊN KHÊ TẠI ĐÂY

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ X7 HÀ LÂM 2 THỤY LÂM TẠI ĐÂY

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ X6 LIÊN HÀ TẠI ĐÂY

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ X7 LIÊN HÀ TẠI ĐÂY

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ X1 XÃ ĐÔNG HỘI VÀ MAI LÂM TẠI ĐÂY

Vị trí khu đấu giá thôn Đình Tràng Xã Dục Tú huyện Đông Anh

Sơ đồ chia lô Đấu giá Đình Tràng Dục Tú 2023

Có thể bạn quan tâm