Thông báo đấu giá 11 thửa đất ở tại huyện Đông Anh khởi điểm từ 14.3 triệu đồng/m2

Thông báo đấu giá 11 thửa đất ở tại huyện Đông Anh khởi điểm từ 14.3 triệu đồng/m2

Hồ sơ mời tham gia đấu giá QSD đất đối với 11 thửa đất tại các điểm: X4 thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, X2 thôn Bắc, xã Kim Nỗ, X4 Liên Hà, X8 thôn Hà Phòng, X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh

Các thửa đất có diện tích từ 75m2 đến 128 m2/thửa với giá khởi điểm từ 14.3 triệu đồng/m2 đến 37.3 triệu đồng/m2.

 Thông tin 11 thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá l/ên.

Thời gian phát hành, bán và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 18/03 đến ngày 03/04 tại hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ ngày 03/04 đến hết ngày 04/04.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được nộp trực tiếp tại hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh.

Buổi đấu giá được tổ chức từ 8h30 ngày 06/04 tại hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh.

Thông tin liên hệ: 0974090313 

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ X4 THỤY LÔI THỤY LÂM TẠI ĐÂY

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ X2 THÔN BẮC KIM NỖ TẠI ĐÂY

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ X4 LIÊN HÀ TẠI ĐÂY

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ X6 HÀ LỖ LIÊN HÀ TẠI ĐÂY

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ X8 HÀ PHONG LIÊN HÀ TẠI ĐÂY

 

KHU ĐẤU GIÁ X4 THỤY LÔI THỤY LÂM

KHU ĐẤU GIÁ X2 THÔN BẮC KIM NỖ

 

KHU ĐẤU GIÁ X4 LIÊN HÀ ĐÔNG ANH

 

 

 

KHU ĐẤU GIÁ X8 HÀ PHONG LIÊN HÀ ĐÔNG ANH

Có thể bạn quan tâm