Thông báo lịch đấu giá đất tại Đông Anh Hà Nội tháng 9/2022

Ngày 11/9/2022 huyện Đông Anh tổ chức đấu giá đất đợt 1 tại khu đấu giá X2 Thôn Bắc Kim Nỗ Đông Anh Hà Nội – lịch đấu giá đất tại Đông Anh Hà Nội

Tên dự án : Điểm X2 thôn Bắc xã Kim Nỗ
Đợt 1 gồm 22 thửa đất :
Ký hiệu từ 1 đến 4 , từ 6 đến 11 , từ 24 đến 29 , từ 33 đến 38
Tổng diện tích là : 1718,3m2
Diện tích các thửa từ : 75,5m2 đến 112,6m2
Hình thức đấu giá : Đấu giá từng thửa đất bằng hình thức bỏ phiếu kín
Tiếp nhận hồ sơ từ : 22/8 đến 9/9/2022 ( giờ hành chính, trừ ngày lễ )
Thời gian nộp tiền đặt trước : Trong 2 ngày 08/09/2022 đến hết ngày 09/09/2022 ( Giờ hành chính)
Phương thức nộp tiền đặt trước
Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau: Công ty đấu giá Hợp Danh Đấu giá Việt Nam
Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm :
+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá ( Theo mẫu )
+ Bản sao CMT, CCCD, hoặc hộ chiếu , bản sao hộ khẩu thường trú
+ Bản sao chứng từ xác định đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước
+ Giấy ủy quyền ( Nếu có)
+ Giấy tờ gốc các loại để đối chiếu nếu cần
Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ : Hội trường trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh
Thời gian đấu giá : 8h30′ ngày 11/09/2022
Địa điểm tổ chức đấu giá : Hội trường trung tâm chính trị huyện Đông Anh


Liên hệ TTPTQD Đông Anh DT 02439654996

lịch đấu giá đất tại Đông Anh Hà Nội

Có thể bạn quan tâm