Huyện Đông Anh chú trọng đầu tư phát triển đô thị tại 3 xã.

Huyện Đông Anh chú trọng đầu tư phát triển đô thị tại 3 xã.

Chuyển Hướng Phát Triển Huyện Đông Anh Thành Quận: 3 Xã Định Hình Trung Tâm Đô Thị, Nâng Cao Tiêu Chuẩn Nông Thôn Cho Các Khu Vực Khác.

Đại diện của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh thông tin rằng đến thời điểm này, huyện vẫn đang tập trung chỉ đạo các cơ quan địa phương để tiến hành kiểm soát gần gũi và hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các tiêu chuẩn trong bộ tiêu chí hợp nhất đầu tư xây dựng xã thành phố và nông thôn mới nâng cao, nối liền với Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp giai đoạn 2020 – 2025. Trong đó, một điểm quan trọng là việc ưu tiên thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chuẩn liên quan đến Đề án xây dựng huyện thành quận, xã, thị trấn thành phường.

Diện mạo huyện Đông Anh ứng viên sáng giá trở thành quận mới của Hà Nội

Cụ thể, có 3 xã đã được chọn làm điểm để đầu tư và phát triển đô thị: Kim Chung, Tiên Dương và Vân Hà. Đồng thời, hướng dẫn các xã tiến hành kiểm tra và đánh giá tiến độ thực hiện 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Mục tiêu là đầu tư và xây dựng 8 xã để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm Vân Hà, Mai Lâm, Tiên Dương, Võng La, Nguyễn Khê, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh và Kim Nỗ; cũng như có 4 xã khác là Tàm Xá, Bắc Hồng, Kim Chung và Cổ Loa đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc thực hiện bộ tiêu chí hợp nhất ở cấp huyện và cấp xã, một số tiêu chí đã không đạt được (như mức tăng trưởng kinh tế trung bình trong 3 năm gần đây); cũng như một số tiêu chí quan trọng vẫn chưa hoàn thành đúng hạn như mật độ đường giao thông, tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải tại nguồn và tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch được cấp tập trung.

Đối với các tiêu chí ở cấp xã, một số tiêu chí và chỉ tiêu trong bộ tiêu chí hợp nhất nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 khó thực hiện do yêu cầu nguồn lực đầu tư lớn, nhưng nguồn thu và khả năng huy động nguồn lực đầu tư của các xã, thị trấn và huyện vẫn chưa đủ.

Đại diện của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh cho biết: “Nguyên nhân chính là do việc chỉ đạo và triển khai thực hiện các tiêu chuẩn chưa được thực hiện đầy đủ từ các đơn vị được giao chủ trì. Bên cạnh đó, bộ tiêu chí hợp nhất cấp xã bao gồm nhiều tiêu chí và chỉ tiêu yêu cầu cao, đòi hỏi sự hiểu biết và theo dõi chặt chẽ từ lãnh đạo các xã và cán bộ tham mưu. Tuy nhiên, hiện nay, các cán bộ tham mưu thường kiêm nhiệm nên việc triển khai vẫn chưa đủ, không kịp thời và kế hoạch còn thiếu cụ thể và khả thi”.

Huyện Đông Anh đầu tư phát triển đô thị tại 3 xã. Để tiếp tục thực hiện và hoàn thành bộ tiêu chí hợp nhất, huyện sẽ tiếp tục tập trung vào các giải pháp đã được xây dựng. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị với thành phố các giải pháp để huy động mọi nguồn lực để hoàn thành và nâng cao tiêu chuẩn, tiêu chí thuộc bộ tiêu chí hợp nhất cấp huyện và Đề án đầu tư, xây dựng các xã, thị trấn thành phường.

Xem thêm thông tin khác:

1.ĐÔNG ANH SẮP LÊN QUẬN: BÍ MẬT VỀ VỊ TRÍ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH MỚI.

2.Huyện Đông Anh sẽ mở rộng đường 30m với quỹ đầu tư hơn 700 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm