Thông báo đấu giá QSD 14 thửa đất ở tại huyện Đông Anh, khởi điểm từ 15 triệu đồng/m2

Hà Nội đấu giá 14 thửa đất ở tại huyện Đông Anh, khởi điểm từ 15 triệu đồng/m2

Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Đông Anh .

Cụ thể là quyền sử dụng 14 thửa đất ở tại các xã gồm Kim Nỗ; Nguyên Khê; Tiên Dương và Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Các thửa đất có diện tích từ 75 đến 134,21 m2/thửa. 14 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 15 triệu đồng/m2 đến 50 triệu đồng/m2.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Thời gian phát hành, bán và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 16/11 đến ngày 30/11 tại hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ ngày 30/11 đến hết ngày 1/11 vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được nộp trực tiếp tại hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh.

Thời gian kiểm tra thực địa vào buổi sáng 9h – 11h; buổi chiều 14h – 17h trong hai ngày 28,29/11. (Khách hàng có thể chủ động xem thực địa ngoài thời gian nêu trên).

Buổi đấu giá được tổ chức từ 8h30 ngày 3/12 tại hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh.

Liên hệ hỗ trợ tư vấn 0974090313

Có thể bạn quan tâm