Thông báo đấu giá xã Vân Hà, huyện Đông Anh 28 thửa đất LK1 ngày 09-11-2023

Thông báo đấu giá xã Vân Hà, huyện Đông Anh 28 thửa đất LK1 ngày 09-11-2023

Cụ thể là quyền sử dụng 28 thửa đất ở tại ô đất LK1 khu đấu giá xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Các thửa đất có diện tích từ 130.8m2 đến 279.74 m2/thửa

Giá khởi điểm từ 29.7 triệu đồng/m2 đến 34.4 triệu đồng/m2.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Thời gian phát hành, bán và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 24/10 đến ngày 06/11 tại hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ ngày 06/11đến hết ngày 07/11 vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được nộp trực tiếp tại hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh.

Thời gian kiểm tra thực địa vào buổi sáng 9h – 11h; buổi chiều 14h – 17h trong hai ngày 26, 27/10. (Khách hàng có thể chủ động xem thực địa ngoài thời gian nêu trên).

Buổi đấu giá được tổ chức từ 8h30 ngày 09/11/2023 tại hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh.

Thông tin liên hệ: 0974090313

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ VÂN HÀ TẠI ĐÂY

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ DỤC TÚ TẠI ĐÂY

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ X9 CÁN KHÊ NGUYÊN KHÊ TẠI ĐÂY

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ X7 HÀ LÂM 2 THỤY LÂM TẠI ĐÂY

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ X6 LIÊN HÀ TẠI ĐÂY

XEM GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ X7 LIÊN HÀ TẠI ĐÂY

 

Có thể bạn quan tâm