Thông báo đấu giá 27 thửa đất tại xã Kim Nỗ, xã Thụy Lâm, xã Đại Mạch, xã Đông Hội, xã Mai Lâm, xã Dục Tú, xã Liên Hà, huyện Đông Anh khởi điểm 20,8 triệu đồng/m2

Thông báo đấu giá 27 thửa đất tại xã Kim Nỗ, xã Thụy Lâm, xã Đại Mạch, xã Đông Hội, xã Mai Lâm, xã Dục Tú, xã Liên Hà, huyện Đông Anh khởi điểm 20,8 triệu đồng/m2

Công ty đấu giá hợp danh Sơn Thịnh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm phát triển quỹ đất (PTQĐ) huyện Đông Anh .

Cụ thể là quyền sử dụng 27 thửa đất tại xã Kim Nỗ, xã Thụy Lâm, xã Đại Mạch, xã Đông Hội, xã Mai Lâm, xã Dục Tú, xã Liên Hà, huyện Đông Anh. Các thửa đất có diện tích từ 65,3 m2 đến 124,78 m2 với giá khởi điểm từ 20,8 đến 60,9 triệu đồng/m2.

 Thông tin 27 thửa đất mang ra đấu giá.

 

Ảnh khu đấu giá X4 thôn Đoài xã Kim Nỗ

Ảnh khu đấu giá X2 thôn Bắc Kim Nỗ

Ảnh khu đấu giá X2 thôn Mai Châu Đại Mạch

Ảnh Khu đấu giá X1 Đông Hội Và Mai Lâm

Ảnh Khu đấu giá Dục Tú 1 Đông Anh

Ảnh Khu đấu giá X2 Giao Tác Liên Hà

Ảnh Khu đấu giá X7 Lỗ Khê Liên Hà

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ trước với Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh hoặc Công ty đấu giá hợp danh Sơn Thịnh để được hẹn lịch đi xem tài sản từ ngày 27/3 đến 29/3.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 20/3 đến 17h ngày 5/4 trực tiếp tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh. Khách hàng có thể nộp hồ sơ bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến Công ty đấu giá hợp danh Sơn Thịnh, điện thoại 0338 95 95 68.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ 8h ngày 5/4 đến 17h ngày 6/4 vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Sơn Thịnh.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 8/4 tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh.

Thông tin liên hệ: 0974090313

Bán đất đấu giá X4 thôn Đoài Kim Nỗ Đông Anh Tại Đây

Bán đất đấu giá X2 Thôn Bắc Kim Nỗ Đông Anh Tại Đây

Bán đất đấu giá X2 thôn Mai Châu Đại Mạch Đông Anh Tại Đây

Bán đất đấu giá X1 Đông Hội Mai Lâm Tại Đây

Bán đất đấu giá Dục Tú 1 Đông Anh Tại Đây

Bán đất đấu giá X4 Thụy Lôi Thụy Lâm Đông Anh Tại Đây

Bán đất đấu giá X2 thôn Giao Tác Liên Hà Đông Anh Tại Đây

Bán đất đấu giá X7 Lỗ Khê Liên Hà Đông Anh Tại Đây

Xem thêm nhà đất Đông Anh Tại Đây

Có thể bạn quan tâm